Żłobek

„Każda niepotrzebna pomoc jest przeszkodą w rozwoju”

Maria Montessori

O żłobku

Żłobek przy Centrum Zdrowego Rozwoju „Czyżyk” powstał w 2014 roku. W 2020 roku została utworzona dodatkowa grupa, dzięki dofinansowaniu z Funduszy Europejskich.

Obecnie oferujemy opiekę w dwóch grupach żłobkowych liczących po 22 dzieci. Każdą grupą opiekują się nią 3 wspaniałe, doświadczone Ciocie wspomagane przez Pomoc.

Każda sala jest przestronna, wyposażona w klimatyzację oraz oczyszczacze powietrza. Ponadto w całym budynku zamontowana jest rekuperacja.

Dzieci mają do dyspozycji wspaniały, ogrodzony plac zabaw wyposażony w dostosowane do wieku zabawki z atestem, sprzęty do wspinania, zjeżdżania, przeciskania się, huśtania, piaskownicę, stoliki piknikowe i kuchnie błotne.

Metody

Struktura i metody

Najmłodsze lata życia dziecka stanowią bazę dla jego przyszłego rozwoju, dlatego tak ważne jest w jakiej atmosferze będzie mogło rozwijać i kształtować swój potencjał. To dla Waszych Skarbów, Drodzy Rodzice, utworzyliśmy Żłobek przy Centrum Zdrowego Rozwoju „Czyżyk”.

Żłobek wspiera dzieci w prawidłowym a jednocześnie radosnym rozwoju i zapewnia im bezpieczeństwo na najwyższym poziomie.

Kładziemy nacisk na poszanowanie dziecka, jego odrębności i wyjątkowości. Pozwalamy dziecku na samodzielność, eksplorowanie przestrzeni i pobrudzenie się na placu zabaw. Jednocześnie nasze Ciocie przytulają, noszą i bujają do snu jeśli dziecko ma taką potrzebę i jest możliwość by ją zaspokoić.

Różne Metody Jeden Cel

Czynnikiem rozwoju i podstawą wychowania jest aktywność samego dziecka, dlatego nasz system wychowawczo-dydaktycznego uwzględnia jego indywidualne potrzeby. W naszej pracy elastycznie łączymy różne metody, tak aby jak najlepiej wspierać indywidualny rozwój każdego dziecka. W Żłobku przy Centrum Zdrowego Rozwoju „Czyżyk” stosujemy autorski program pracy z dziećmi oparty na sprawdzonych na świecie metodach.

Metoda Montessori

Stosujemy metodę Marii Montessori, która zakłada, że wychowanie jest udzielaniem dziecku pomocy, wspieraniem jego rozwoju indywidualnego, psychofizycznego, emocjonalnego, umysłowego i duchowego. W metodzie tej osoba opiekuna ma pełnić rolę organizatora, troszczyć się o ład i porządek, kompletność i estetykę materiałów, być inicjatorem i pomocnikiem dziecka w jego rozwoju i podejmowaniu aktywności, być wnikliwym obserwatorem, podążać za dzieckiem, ale go nie wyprzedzać.

Metoda Becky Bailey

Rozwój emocjonalny dziecka to jeden z najważniejszych i najdłuższych etapów rozwoju. Chcemy w naszym żłobku wspierać dzieci w umiejętnym rozpoznawaniu emocji, nazywaniu ich, pokazywaniu rozwiązań trudnych sytuacji w grupie. Wierzymy, że już od najmłodszych lat modelowanie dzieci w empatycznym podejściu przynosi ogromne efekty w przedszkolu i dalszej edukacji. W autorskim programie korzystamy również z nurtu pozytywnej dyscypliny oraz NVC.

Smyko-Multisensoryka®

W żłobku prowadzimy regularne certyfikowane zajęcia ze Smyko-Multisensoryki. Nasze Ciocie mają uprawnienia wydane przez A.Charęzińska Wspieranie Rozwoju Dzieci. Zajęcia  prowadzimy w formie zabawy i są one nastawione na sam proces, a nie na efekt końcowy. Na zajęciach angażujemy wszystkie zmysły i w ten sposób staramy się zapewnić naszym maluchom szeroki wachlarz doznań sensorycznych, które wpływają na stymulację całościowego rozwoju dziecka.

Metoda Ruchu Rozwijającego

Stosujemy metodę Weroniki Sherborne, która opiera się na tym, że ruch jest podstawowym i naturalnym środkiem porozumiewania się, wychodzącym z centrum naszego ciała, do którego w pierwszym rzędzie sięgają małe dzieci. Metoda ta zakłada, że podstawą porozumiewania się za pomocą języka ruchów jest świadomość swojego ciała, którą będziemy wzmacniać poprzez wspólne ćwiczenia.

Metoda Projektu

Stosujemy Metodę Projektu, która wspiera naturalną ciekawość dziecka i skłonność do badania otoczenia. Metoda Projektu zakłada, że dzieci to urodzeni mali badacze, którym należy stwarzać atmosferę do prowadzenia samodzielnych doświadczeń i rozwoju ich twórczych zachowań. Dzieci w tej metodzie aktywnie zadają pytania, rozwiązują problemy, eksperymentują.

Inne Metody

Dodatkowo w naszej pracy korzystamy z elementów gimnastyki mózgu Dennisona, bajkoterapii, muzykoterapii,Porozumienie bez przemocy, Pozytywna Dyscyplina i wielu innych.

Zapisy

Jak zapisać dziecko do naszego żłobka

Aby zapisać dziecko do naszego żłobka, należy wykonać trzy proste kroki opisane wyszczególnione obok. Wszystkie dokumenty można pobrać w zakładce Dokumenty, bądź wypełnić już na miejscu w Centrum Zdrowego Rozwoju „Czyżyk”. Zawsze też zapraszamy rodziców na rozmowę, która ma na celu poznanie potrzeb i oczekiwań rodziców oraz dokładne przedstawienie naszej oferty.

Kontakt telefoniczny

(+48) 515-474-310

kontakt mailowy

moczydlo@czyzyk.org.pl

01.

Wypełnić Kartę Zgłoszenia

02.

Zapoznać się ze Statutem Żłobka przy CZR „Czyżyk”

03.

Podpisać umowę

Informacje dodatkowe

Ceny i godziny posiłków

9:00 śniadanie

13:00 obiad

15:00 podwieczorek

Dzienny koszt wyżywienia to 13 zł (śniadanie 3 zł, obiad 8 zł, podwieczorek 2,00 zł). Jeśli dziecko potrzebuje wyżywienia w ramach prowadzonej diety koszt dziennego wyżywienia wynosi 15,60 zł (śniadanie 3,60 zł, obiad 9,60 zł, podwieczorek 2,60 zł). Istnieje możliwość wybrania zamawianych posiłków w zależności od czasu pobytu dziecka w żłobku.

W przygotowywaniu posiłków dla dzieci korzystamy z doświadczenia firmy F.H.U. KARJO Joanna Szeremeta, ul. Bukowa 25, 32-087 Bibice.

Z

Harmonogram dnia

7.30 – 9.00 witamy dzieci w Czyżykowym Żłobku, zaczynamy dzień od wspólnych zabaw

9.00 – 9.30 śniadanie

9.30 – 11.30 zajęcia plastyczne, rytmiczne lub zabawy na świeżym powietrzu

12.00 – 13.00 obiad

13.00 – 15.00 sen ( dla dzieci, które mają inny rytm dnia będzie możliwość drzemki o innych porach)

15.00 – 15.30 podwieczorek

15.30 – 17.00 dzieci czekają na rodziców przy wspólnej zabawie       

                                                                                                                                        .

Cennik

Cennik żłobka dla naszej placówki przy ul. Moczydło 7A.

l

Wpisowe

500 zł

Żłobek do 10 h

1400 zł

Żłobek do 5 h

1100 zł

Żłobek 50h m-c

750 zł

Żłobek 20h m-c

500 zł

Dotacje z Urzędu Miasta Kraków

 

 

Żłobek przy centrum Zdrowego Rozwoju Czyzyk jest zarejestrowaną placówką w rejestrze żłobków Urzędu Miasta Kraków. Dzięki temu możemy naszym podopiecznym zaproponować dotację z Urzędu Miasta Kraków. Dotacja w 2020 roku wynosi 1,70 do każdej godziny pobytu dziecka w żłobku. Jeśli Rodzic ma wykupiony opiekę na 10h godzin to należy mu się dotacja w wysokości 10 h*1,70 zł*ilość dni w danym miesiącu kalendarzowym. Dotacja z Urzędu Miasta pomniejsza koszt za żłobek zgodnie z Umową jaką mamy podpisaną z Urzędem Miasta Kraków oraz okresem na jaki obowiązuje.

 

 

Program Maluch+ 2020

Dotacja w ramach Programu Maluch+ 2020 jest oferowana Rodzicom, którzy mają podpisaną z nami Umowę na opiekę 10h. W roku 2020 wysokość dotacji wynosi 135,00 zł.

Projekt był realizowany przez Maciejkowo Sp. z o.o., w budynku przy ul. Siewnej 10 w Krakowie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.5, wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z życiem prywatnym, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu było stworzenie warunków ułatwiających 44 rodzicom/opiekunom prawnym powrót do czynnego życia zawodowego po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka lub umożliwienie utrzymania przez nich zatrudnienia w sytuacji opieki nad dzieckiem do lat 3.

„Żłobek przy Centrum Zdrowego Rozwoju – miejsce dla dzieci – szansa dla rodziców” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.