Żłobek projekt UE

O projekcie

„Centrum Zdrowego Rozwoju – Czyżyk

miejsce dla dzieci – szansa dla rodziców”

Nr umowy: RPMP.08.05.00-12-0059/21

Cel projektu: wzrost aktywności na rynku pracy 14 kobiet (K) i mężczyzn (M) (77,78% uczestników projektu) zamieszkałych i/lub zatrudnionych i/lub uczących się na terenie gminy Kraków, Mogilany, Świątniki Górne (KRMŚG), przez wprowadzenie rozwiązań ułatwiających godzenia życia rodzinnego i zawodowego polegających na organizacji placówki opieki w formie żłobka dla 18 dziewczynek (DZ) i chłopców (CH) w wieku do 3 roku życia w formie żłobka w okresie od 01.03.2022 do 30.06.2023 oraz w okresie trwałości (3 lata).

Kwota dofinansowania: 567 064,80 PLN

Wartość projektu: 667 864,80 PLN

Beneficjent: Maciejkowo sp. z o.o.

Cennik

l
Wpisowe

0 zł

Żłobek

350 zł

Wyżywienie dzienne (śniadanie, obiad i podwieczorek)

16,50 zł

Informacje dodatkowe

Żłobek został dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w następujący sposób:

1. Projekt architektoniczny, prace remontowo – adaptacyjne, wyposażenie zostało przygotowane zgodnie z zasadą uniwersalnego projektowania.

2. Przestrzeń żłobka jest bez barier:

–      żłobek powstał w budynku parterowym, nie posiada progów (barier architektonicznych), niepełnosprawny rodzic może samodzielnie oddać dziecko (wjechać na wózku do budynku, odprowadzić dziecko samodzielnie do sali zabaw),

–      dokonano montażu klamek na wysokości 120 cm,

–      w budynku znajduje się toaleta z usprawnieniami dla niepełnosprawnych – poręcze w toalecie, przy umywalce, włącznikiem światła zamontowany na wysokości 120 cm,

–      pomieszczenia w placówce oznaczone są tablicami tyflograficznymi,

–      w placówce znajduje się pętla indukcyjna,

–      wyposażenie i zabawki dobrane są ze względu na możliwości i potrzeby dzieci w wieku do lat 3, a także ze względu na różnorodność płci dzieci i rodziców.

3. W przypadku zgłoszenia do żłobka dziecka z niepełnosprawnością wymagającego specjalistycznego wsparcia – zostanie uruchomiona procedura zwiększenia nakładów projektowych zgodnie z systemem racjonalnych usprawnień.

„Żłobek przy Centrum Zdrowego Rozwoju – miejsce dla dzieci – szansa dla rodziców” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.