Terapie

„Podróż tysiąca mil zaczyna się od jednego kroku.”

Konfucjusz

Psychoterapia

W Centrum Zdrowego Rozwoju „Czyżyk” prowadzimy:

– konsultacje psychologiczne, których celem jest zapoznanie się ze zgłaszanym problemem i dopasowanie odpowiedniej terapii;

– psychoterapię dzieci i młodzieży nakierowaną na poprawę funkcjonowania dziecka w środowisku rówieśniczym, radzenie sobie z trudnościami wieku rozwojowego, lękami, stanami depresyjnymi;

– psychoterapię dorosłych w nurcie psychodynamicznym;

– psychoterapię rodzin w nurcie systemowym.

Terapia logopedyczna

W Centrum Zdrowego Rozwoju „Czyżyk” prowadzimy terapię logopedyczną dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Terapia logopedyczna poprzedzona jest kilkoma spotkaniami diagnostycznymi, które mają na celu identyfikację trudności dziecka. Kolejnym krokiem jest indywidualne poprowadzenie terapii, zgodnie z wynikami diagnozy.

Szkolenia dla rodziców i nauczycieli

W Centrum Zdrowego Rozwoju „Czyżyk” prowadzimy szkolenia otwarte dla Rodziców oraz nauczycieli z zakresu świadomej dyscypliny Becky Bailey. Celem szkoleń jest pokazanie Rodzicom i Nauczycielom nowego sposobu pracy w obszarze emocjonalnym z dziećmi. Szkolenia są nakierowane na zmianę swojej świadomości i pracę z  samym sobą, aby później mądrze modelować dziecko i pokazywać rozwiązania trudnych sytuacji.

Kontakt

W celu umówienia wizyty prosimy o kontakt telefoniczny z naszym Centrum Zdrowego Rozwoju „Czyżyk”, ul. Moczydło 7A.

Kontakt telefoniczny

(+48) 515-474-310

kontakt mailowy

moczydlo@czyzyk.org.pl